YS Medlemskort med Mastercard erstattes av Cresco Unique

Bortsett fra at du mottar nytt kort og kontoen endrer navn, er alt som før.

Her kan du lese brevet.