YS Medlemskort med Mastercard

YS Medlemskort med Mastercard er et medlemskort og betalingskort i ett. I tillegg til at kortet er et fullverdig medlemskort, får du tilgang til en rekke bankfordeler. Kortet kan brukes som betalingsmiddel over hele verden, også i dagligvarebutikker.
Les om smart og lønnsom kortbruk her.

Søk om kortet her

Sparekonto eller kredittkonto? Du bestemmer.

Medlemskontoen som er tilknyttet kortet, er utviklet for å jevne ut svingningene på lønnskontoen. I perioder hvor du har penger "til overs", kan du overføre penger til medlemskontoen og bruke den som sparekonto. I andre perioder, ved uforutsette utgifter eller du skal foreta en investering og har behov for å fordele utgiftene over tid, kan kontoen brukes som kredittkonto. Står kontoen i pluss, beregnes innskuddsrente. Står den i minus, beregnes kredittrente fra dag én.

NB! Medlemskontoen kan ikke oppgis som belastningskonto ved aksjekjøp.


Bankenes sikringsfond

DNB Bank ASA er medlem av Bankenes Sikringsfond som garanterer for innskudd inntil 2 million kroner per kunde per bank.
Les mer

Glemt PIN-koden? Adresseendring? Høyere kredittgrense?
Benytt serviceskjemaet eller kontakt Kundeservice på telefon 815 22 040.