Etter 1. august er det ikke lenger mulig å søke om YS Medlemskort. Årsaken til dette er at DNB og YS har utviklet et nytt kort du som medlem snart får tilbud om.