Betalingsbetingelser

  1. Kontohaver er innforstått med at renter beregnes daglig og godskrives/belastes konto månedlig. Overtrekk av kredittgrensen belastes med et månedlig gebyr.
  2. Innbetaling på konto skal skje hver måned med en fast innbetaling på min. 3 % av benyttet kreditt og minimum kr. 200,- eller hele saldo om den er mindre. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall. Ved papirfaktura vil kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall.
  3. Ved manglende innbetaling belastes konto med gebyrer iht. innkassoloven av 13.05.88 nr. 26. Ved inkasso påløper ytterligere inndrivelseskostnader iht. lovbestemte satser.

    Se prisliste for gjeldende betingelser.